حذف فیلتر
نظارت بر اجرای طرح تاپ دان پروژه هتل پرشین پلازا
65

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح تاپ دان پروژه هتل پرشین پلازا
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 2550
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای زاقی
طراحی پروژه مجتمع خدماتی رفاهی شهرک شهید بهشتی
64

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع خدماتی رفاهی شهرک شهید بهشتی
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 8500
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر
طراحی پروژه مجتمع ورزشی درمانی شهرک شهید بهشتی
63

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع ورزشی درمانی شهرک شهید بهشتی
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 3625
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر
طراحی پروژه مجتمع چندمنظوره کانون بازنشستگان آجا
62

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع چندمنظوره کانون بازنشستگان آجا
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 9200
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما کانون بازنشستگان آجا
notFound
61

نام پروژه طراحی لرزه ای و تاپ دان پروژه هتل پرشین پلازا
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 2550
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای زاقی
طراحی اضافه اشکوب پروژه برج مسکونی آرتیمان
60

نام پروژه طراحی اضافه اشکوب پروژه برج مسکونی آرتیمان
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 7000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت لوتوس پایدار
طراحی برج جنوبی پروژه برج مسکونی آرتیمان
59

نام پروژه طراحی برج جنوبی پروژه برج مسکونی آرتیمان
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 7000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت لوتوس پایدار
notFound
58

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح معماری و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه تجاری اقدسیه
سال اجرای طرح 1394
تعداد طبقات 4
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 2000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای داودی زاده جلگه
notFound
57

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح لرزه ای پروژه مجتمع مسکونی هرمزان
سال اجرای طرح 1394
تعداد طبقات 11
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 4071
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای شاهسوارانی
notFound
56

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح لرزه ای پروژه مجتمع مسکونی شریعتی
سال اجرای طرح 1394
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 2300
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- حاج محمد جعفر عصار
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم