حذف فیلتر
طراحی پروژه مجتمع اداری پارمیس 2
25

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع اداری پارمیس 2
سال اجرای طرح 1391
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 1430
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای ناظری
طراحی بلوک 6 پروژه اميريه
24

نام پروژه طراحی بلوک 6 پروژه اميريه
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 12
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 6700
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر
طراحی بلوک 5 پروژه اميريه
23

نام پروژه طراحی بلوک 5 پروژه اميريه
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 12
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 6500
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر
طراحی بلوک 4 پروژه اميريه
22

نام پروژه طراحی بلوک 4 پروژه اميريه
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 9
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 12000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر
طراحی بلوک 3B پروژه اميريه
21

نام پروژه طراحی بلوک 3B پروژه اميريه
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 11
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 5043
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر
طراحی بلوک 3A پروژه امیریه
20

نام پروژه طراحی بلوک 3A پروژه امیریه
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 14
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 7200
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر
طراحی بلوک 1 پروژه امیریه
19

نام پروژه طراحی بلوک 1 پروژه امیریه
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 9
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 6564
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر
طراحی پروژه مجتمع اداری پارمیس 1
18

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع اداری پارمیس 1
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 1010
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای محمدپور
طراحی ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام
17

نام پروژه طراحی ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام
سال اجرای طرح 1389
تعداد طبقات 8
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 19612
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای شمس
طراحی ساختمان مسکونی فرشته
16

نام پروژه طراحی ساختمان مسکونی فرشته
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 13
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 9544
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای شمس
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم