مقاوم‌سازی پل‌ها و راه‌ها

یکی از تجهیزات مهم در این زمینه شامل انواع درزگیرهای انبساطی است که می‌توانند در مقابل تغییرمکان‌های سریع ناشی از زلزله عمل کرده و ضمن حفظ قابلیت بهره‌برداری سازه از به وجود آمدن خرابی ناشی از برخوردها جلوگیری می‌کند. همچنین نوع دیگری از اتصالات و تجهیزات مکانیکی وجود دارد که قابلیت تحمل تغییرمکان‌های نسبی زیادی را در محل جداسازی داشته و از رسیدن آسیب به خطوط لوله آب، گاز و سایر تأسیسات جلوگیری خواهد نمود.

تاسیسات نفتی، برق، آب و فاضلاب

کارشناسان شرکت سازیران با تسلط بر مدارک فنی موجود در حوزه‌های مرتبط با طراحی و بهسازی لرزه‌ای تأسیساتی همچون تأسیسات گازرسانی شامل مؤلفه‌های پالایشگاهی، ایستگاه‌های تقلیل فشار، خطوط لوله انتقال و شبکه توزیع، تأسیسات سامانه‌ی برق، شامل نیروگاه حرارتی، پست‌ها، خطوط انتقال و شبکه توزیع و تأسیسات سامانه آبرسانی و فاضلاب قادر به تأمین ایمنی قابل قبول شریان‌های حیاتی با توجه به ريسـك منطقي بر اساس شرايط اقتصادي و ماهيـت خطر زلزله هسـتند.

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم