حذف فیلتر
notFound
35

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح لرزه ای، معماری، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه مسکونی پیروزی
سال اجرای طرح 1393
تعداد طبقات 8
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 2400
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای ایلخان
notFound
34

نام پروژه طراحی پروژه مسکونی فرمانیه
سال اجرای طرح 1393
تعداد طبقات 8
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 5000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- مهندس ملاجعفری
طراحی پروژه هتل کانون بازنشستگان آجا(هتل سرافرازان)
33

نام پروژه طراحی پروژه هتل کانون بازنشستگان آجا(هتل سرافرازان)
سال اجرای طرح 1393
تعداد طبقات 5
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 4000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما کانون بازنشستگان آجا
طراحی ویلاهای مسکونی شهرک پارادایس
32

نام پروژه طراحی ویلاهای مسکونی شهرک پارادایس
سال اجرای طرح 1393
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 500
محل اجرا مازندران- چالوس
کارفرما بخش خصوصی- آقای ملک محمدی
طراحی پروژه مسکونی هشتگرد
31

نام پروژه طراحی پروژه مسکونی هشتگرد
سال اجرای طرح 1393
تعداد طبقات 8
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 9544
محل اجرا البرز- کرج
کارفرما بخش خصوصی- آقای علی پناه
notFound
30

نام پروژه طراحی سازه دودکش و تاسیسات پروژه برج مسکونی آرین نگین الهیه
سال اجرای طرح 1393
تعداد طبقات 12
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 9500
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت آرین نگین کیش
notFound
29

نام پروژه طراحی پروژه فرهنگسرای سقز
سال اجرای طرح 1393
تعداد طبقات 4
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 10000
محل اجرا کردستان- سقز
کارفرما شهرداری سقز
notFound
28

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح لرزه ای، معماری، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی هتل کانون بازنشستگان آجا(هتل سرافرازان)
سال اجرای طرح 1393
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 5000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما کانون بازنشستگان آجا
طراحی پروژه مسکونی شهریار
27

نام پروژه طراحی پروژه مسکونی شهریار
سال اجرای طرح 1392
تعداد طبقات 8
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 2547
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای موسی زاده
طراحی پروژه مجتمع اداری پارمیس 3
26

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع اداری پارمیس 3
سال اجرای طرح 1391
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 1230
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای سعادت
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم