محسن دهگانی
محسن دهگانی
BIM
دکترا
12 سال
علیرضا صالحین
علیرضا صالحین
نظارت و اجرا
کارشناسی
12 سال
علیرضا میرنظامی
علیرضا میرنظامی
BIM
کارشناسی ارشد
17 سال
امیرحسین نامی
امیرحسین نامی
طراح سازه
کارشناسی ارشد
13 سال
امیر جواهریان
امیر جواهریان
طراح سازه
کارشناسی ارشد
10 سال
رضا کامرانی
رضا کامرانی
طراح سازه
دکتری
12 سال
مرتضی نیکوروش
مرتضی نیکوروش
طراح سازه
دکترا
15 سال
حامد منصوری
حامد منصوری
ثبتی و حقوقی
کارشناسی
20 سال
مهدی زرقی
مهدی زرقی
حسابدار ارشد
کارشناسی
17 سال
هدی سلطانی
هدی سلطانی
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
7 سال
امیر بکتاش
امیر بکتاش
ناظر پروژه
کارشناسی
12 سال
نسرین بیات
نسرین بیات
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
7 سال
آیدا بیاتی
آیدا بیاتی
طراحی فاز 1 و 2
کارشناسی ارشد
7 سال
ملیکا درویشیان
ملیکا درویشیان
طراحی نما
کارشناسی
5 سال
مریم حسن‌زاده
مریم حسن‌زاده
طراحی فاز 1 و 2
کارشناسی ارشد
10 سال
زینب گیلک
زینب گیلک
طراحی فاز دو
کارشناسی ارشد
5 سال
مسیح مرادی
مسیح مرادی
کارشناسی
کارشناسی
4 سال
حیدر کرمی
حیدر کرمی
نظارت
کارشناسی
30 سال
محمود پورثابت
محمود پورثابت
طراحی و نظارت
کارشناسی ارشد
15 سال
محمد کوچصفهانی
محمد کوچصفهانی
نظارت
کارشناسی
15 سال
مجید مینایی گوهر
مجید مینایی گوهر
نظارت
کارشناسی
10 سال
نازنین عباسی
نازنین عباسی
تاسیسات برقی
کارشناسی ارشد
5 سال
محمد حسن حسینی
محمد حسن حسینی
تاسیسات برقی
کارشناسی
15 سال
مهدی ممنونی
مهدی ممنونی
مکانیک
کارشناسی
10 سال
حسن خلخالی
حسن خلخالی
تاسیسات مکانیکی
کارشناسی ارشد
20 سال
الینا فرهی
الینا فرهی
طراحی معماری
کارشناسی
5 سال
حسین فراهانی
حسین فراهانی
طراحی معماری
کارشناسی ارشد
20 سال
فاطمه دهقان بلیانی
فاطمه دهقان بلیانی
نظارت
کارشناسی
5 سال
سعید فراهی
سعید فراهی
تاسیسات برقی
کارشناسی
5 سال
حسین میرزایی
حسین میرزایی
تاسیسات برقی
کارشناسی
20 سال
مریم فرخی
مریم فرخی
معماری
کارشناسی
15 سال
حسین خونساری
حسین خونساری
معماری
کارشناسی ارشد
15 سال
محمد گوهری
محمد گوهری
بازرسی و کنترل کیفیت
کارشناسی
10 سال
شادی سلیمی مقدم
شادی سلیمی مقدم
طراحی سازه
کارشناسی ارشد سازه
7 سال
علیرضا سرتیپی زاده
علیرضا سرتیپی زاده
ناظر عالیه
کارشناسی
20 سال
علیرضا صالحین
علیرضا صالحین
نظارت
کارشناسی
10 سال
سیما میرشریفیان
سیما میرشریفیان
تأسیسات مکانیکی
کارشناسی
5 سال
سید مهدی خدابخشی
سید مهدی خدابخشی
تأسیسات مکانیکی
کارشناسی ارشد
10 سال
سعیده واعظ اسلامی
سعیده واعظ اسلامی
تأسیسات مکانیکی
کارشناسی ارشد
15 سال
مهدی ربیعی
مهدی ربیعی
مدیریت پروژه
کارشناسی
20 سال
رضا واحدی فر
رضا واحدی فر
برنامه نویسی و شبکه
کارشناسی ارشد
15 سال
امید فتوتی
امید فتوتی
مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
10 سال
علیرضا ربیعی
علیرضا ربیعی
مهندسی عمران
کاردانی
2 سال
مرتضی رضایی
مرتضی رضایی
مدیریت پروژه
کارشناسی ارشد
8 سال
مجید منصوری
مجید منصوری
حسابداری
کارشناسی
30 سال
ساناز سپهری
ساناز سپهری
حسابداری
کارشناسی
3 سال
مصطفی لونی
مصطفی لونی
حسابداری
کارشناسی ارشد
22 سال
مهران داودنبی
مهران داودنبی
نظارت
کارشناسی ارشد
25 سال
مرتضی به نژاد
مرتضی به نژاد
بازرسی و کنترل کیفیت
کارشناسی ارشد
15 سال
کیوان جورابچی
کیوان جورابچی
مشاور عالی معماری
دکتری
20 سال
مجید مراد نژاد
مجید مراد نژاد
طراحی معماری
کارشناسی
12 سال
مرتضی صدیق
مرتضی صدیق
مشاور عالی معماری
دکتری
20 سال
عاطفه ملاحسینی
عاطفه ملاحسینی
طراحی معماری
کارشناسی ارشد
10 سال
محمد عارف کشمیری
محمد عارف کشمیری
مقاوم سازی
کارشناسی ارشد
3 سال
علی قاسم اف
علی قاسم اف
مقاوم سازی
کارشناسی ارشد
3 سال
سیدمحمدرضا حاجی میرصادقی
سیدمحمدرضا حاجی میرصادقی
طراحی سازه
دکترا
3 سال
سیاوش کازرانی
سیاوش کازرانی
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
4 سال
امیرحسین سبط
امیرحسین سبط
نظارت
کارشناسی ارشد
20 سال
نواب اسدی
نواب اسدی
طراحی پل
کارشناسی ارشد
15 سال
ندا حقیقی
ندا حقیقی
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
7 سال
هوشنگ تاهباز
هوشنگ تاهباز
نظارت
کارشناسی ارشد
30 سال
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم