شقایق
70

نام پروژه شقایق
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 17
سیستم سازه ای دیواربرشی
متراژ 27434
محل اجرا سعادت آباد
کارفرما آقای قنبری
فرجام
69

نام پروژه فرجام
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای دیوار برشی بتنی
متراژ 4880
محل اجرا خیابان فرجام
کارفرما آقای قاسم گل بابا
فرمانیه
68

نام پروژه فرمانیه
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 16
سیستم سازه ای اسکلت فلز دوگانه
متراژ 20000
محل اجرا قیطریه
کارفرما آقای تاجیک
نظارت بر اجرای طرح لرزه ای و معماری و تاسیسات پروژه مجتمع مسکونی شقایق 3
67

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح لرزه ای و معماری و تاسیسات پروژه مجتمع مسکونی شقایق 3
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 14
سیستم سازه ای کامپوزیت
متراژ 23000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای قنبری
نظارت بر اجرای طرح مقاوم سازی پروژه بیمارستان مدائن (طبقات -1 و -2 و فونداسیون)
66

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح مقاوم سازی پروژه بیمارستان مدائن (طبقات -1 و -2 و فونداسیون)
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 1560
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بیمارستان فوق تخصصی مدائن
notFound
65

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح تاپ دان پروژه هتل پرشین پلازا
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 2550
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای زاقی
طراحی پروژه مجتمع خدماتی رفاهی شهرک شهید بهشتی
64

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع خدماتی رفاهی شهرک شهید بهشتی
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 8500
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر
طراحی پروژه مجتمع ورزشی درمانی شهرک شهید بهشتی
63

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع ورزشی درمانی شهرک شهید بهشتی
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 3625
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر
طراحی پروژه مجتمع چندمنظوره کانون بازنشستگان آجا
62

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع چندمنظوره کانون بازنشستگان آجا
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 9200
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما کانون بازنشستگان آجا
notFound
61

نام پروژه طراحی لرزه ای و تاپ دان پروژه هتل پرشین پلازا
سال اجرای طرح 1395
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 2550
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای زاقی
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم