حمیدرضا مرادنژاد

حمیدرضا مرادنژاد
رییس هیئت مدیره
مدارک تحصیلی

دکتری: DBA از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
کارشناسی: عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سوابق کاری

كارشناس بخش سازه سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران، 1379
بازرس انجمن صنفی انبوه سازی ایران،1383
کارشناس طراحی و نظارت سازه گروه مهندسین سازیران، 1382
كارشناس ارشد سازه شركت مهندسي و ساخت اسكان طرح پايدار، 1386
عضو هیأت مدیره شرکت سازه‌های آرمانی هزاره سوم،1392
طراحی و نظارت بر پروژه‌های ساختمان استان تهران

نادر فنائی

نادر فنائی
مشاور عالی طراحی عضو هیئت مدیره
مدارک تحصیلی

دکتری: دکتری زلزله از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد: سازه دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی: عمران دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مدرس دروس تحلیل سازه‏‌ها و سازه‌‏های فولادی در موسسه سری عمران
عضویت در بنیاد ملی نخبگان ایران از سال 1388 تاکنون
مشاور مدیر کل راه و ترابری استان تهران، دکتر فریبرز واحدی در سال 1391
اولین عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن سازه‏‌های فولادی ایران و مسئول کمیته‏‌های آموزش و شبیه‌سازی انجمن سازه‌‏های فولادی ایران
ثبت یک اختراع با عنوان روشی برای آماده‌سازی سریع پناهگاه آماده

سیدمهدی داودنبی

سیدمهدی داودنبی
مدیرعامل
مدارک تحصیلی

دکتری: دکتری سازه، دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد: سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی: مهندسی عمران، دانشگاه تهران

سوابق کاری

کارشناسی ارشد: سازه دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی: مهندسی عمران،دانشگاه تهران
عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی ایستا برج و بارو
مدیر مسئول انتشارات علم عمران
مدیر مسئول مجله تازه‌های علم عمران
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور سازیران

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم