حذف فیلتر
طراحی پروژه مسجد ولیعصر (عج)
7

نام پروژه طراحی پروژه مسجد ولیعصر (عج)
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1384
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 850
محل اجرا خورموج بوشهر
کارفرما مهندسین مشاور ارگ بم کرمان
طراحی پروژه مجموعه امامزاده هاشم
6

نام پروژه طراحی پروژه مجموعه امامزاده هاشم
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1384
تعداد طبقات 0
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 8400
محل اجرا خورموج بوشهر
کارفرما مهندسین مشاور ارگ بم کرمان
طراحی پروژه مجتمع های احسان
5

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع های احسان
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1383
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 490
محل اجرا جزیره کیش
کارفرما بخش خصوصی- آقای ساریزاده
کنترل سازه پروژه بانک صادرات
4

نام پروژه کنترل سازه پروژه بانک صادرات
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1383
تعداد طبقات 12
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 16800
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای وفائی
طراحی پروژه مدرسه شهید نواب قم
3

نام پروژه طراحی پروژه مدرسه شهید نواب قم
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1383
تعداد طبقات 4
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 1240
محل اجرا قم- قم
کارفرما بخش خصوصی- آقای یگانه
طراحی پروژه ویلای مسکونی شهریار
2

نام پروژه طراحی پروژه ویلای مسکونی شهریار
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1383
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 310
محل اجرا تهران- شهریار
کارفرما بخش خصوصی- آقای داوید اوشانا
طراحی پروژه ویلای شقایق
1

نام پروژه طراحی پروژه ویلای شقایق
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1382
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 670
محل اجرا مازندران- رویان
کارفرما بخش خصوصی- آقای حدادزاده
شرکت‌های هلدینگ سازیران
مجریان اسکان هزاره سوم

مجریان اسکان هزاره سوم

سقف روف فرم

سقف روف فرم

ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم