تحقیق و توسعه، کشف دانش جدید درباره محصولات، فرایندها و خدمات به کارگیری دانش برای ایجاد محصولات، فرایندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش‌دهی می‌نماید.


Card image cap

کاربرد الگوریتم های فراکاوشی در بهینه سازی سازه های فولادی

نویسنده: گروه مهندسی سازیران

مترجم: گروه مهندسی سازیران

ناشر: طرح پسا دکتری

سال انتشار: 1401

Card image cap

جزئيات آرماتورگذاري مناطق زلزله‌خيز...

نویسنده: وحید قاصی‌پور، مهدی داودنبی

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1388

نوبت چاپ/ ویرایش: دوم

Card image cap

تكنولوژی ساخت سازه‌های بلند

نویسنده: حمیدرضا مرادنژاد

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1397

نوبت چاپ/ ویرایش: اول

Card image cap

تكنيك‌هاي پيشرفته مدلسازي تحليل و طراحي با SAP2000 و ETABS

نویسنده: مهدي داودنبي، امين توحيدي‏‏‏

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1390

نوبت چاپ/ ویرایش: دوم

Card image cap

آيين‌نامه ACI 318-08 طراحي سازه‌هاي بتني و تفسير

نویسنده: مهیار لاجوردی، مهدی داودنبی

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1387

نوبت چاپ/ ویرایش: دوم

Card image cap

آيين‌نامه ACI 318-05 طراحي سازه‌هاي بتني و تفسير

نویسنده: مهدی داود نبی،مهیار لاجوردی

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1383

نوبت چاپ/ ویرایش: اول

Card image cap

تحليل و طراحي دال‌ها و پي‌هاي بتن‌آرمه SAFE

نویسنده: مهدی داود نبی،مهیار لاجوردی

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1390

نوبت چاپ/ ویرایش: پنجم/ ويرايش سوم

Card image cap

تحليل و طراحي دال‌ها و پي‌هاي بتن‌آرمه SAFE 12

نویسنده: مهدی داودنبی

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1392

نوبت چاپ/ ویرایش: چهارم

Card image cap

آيين‌نامه ACI 318-11 طراحي سازه‌هاي بتني و تفسير

نویسنده: مهدی داودنبی،مهیار لاجوردی

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1395

نوبت چاپ/ ویرایش: دوم

Card image cap

كتابخانه مقاطع كاربردي فولادي

نویسنده: مهدی داودنبی، سعید کریمی فراهانی، سید مهیار لاجوردی

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1384

نوبت چاپ/ ویرایش: اول

Card image cap

تحليل و طراحي دال‌ها و پي‌هاي بتن‌آرمه SAFE

نویسنده: مهدی داودنبی،مهیار لاجوردی

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1381

نوبت چاپ/ ویرایش: دوم

Card image cap

جزئيات آرماتورگذاري در مناطق زلزله‌خيز...

نویسنده: مهدي داودنبي و وحيد قاضي پور

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1392

نوبت چاپ/ ویرایش: اول

Card image cap

ساختمان‌های بلند و خیلی بلند

نویسنده: حمیدرضا مرادنژاد، ندا حقیقی

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1398

نوبت چاپ/ ویرایش: اول

Card image cap

تحليل و طراحي دال‌ها و پي‌هاي بتن‌آرمه SAFE- CSIDETAILLER

نویسنده: سید مهدی داود نبی، سید مهیار لاجوردی

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1385

نوبت چاپ/ ویرایش: اول

Card image cap

کابل و کاربرد آن در سازه‌ها

نویسنده: نادر فنائی، محمد کشمیری

ناشر: دانشگاه خواجه نصیر

سال انتشار: 1399

نوبت چاپ/ ویرایش: اول

Card image cap

تحلیل سازه‌ها

نویسنده: نادر فنائی

ناشر: سیمای دانش

سال انتشار: 1394

نوبت چاپ/ ویرایش: چهاردم

Card image cap

طراحی انوع اتصالات سازه‌های فولادی

نویسنده: نادر فنائی، فرزانه قلمزن اصفهانی

ناشر: دانشگاه خواجه نصیر

سال انتشار: 1395

نوبت چاپ/ ویرایش: اول

Card image cap

برنامه جامع ايجاد و تحليل مقاطع سازه‌اي Section Builder

نویسنده: سید مهدی داود نبی، سید مهیار لاجوردی

ناشر: علم عمران

سال انتشار: 1381

نوبت چاپ/ ویرایش: اول

Card image cap

برنامه مبدل فايل خروجي SAP2000 به فايل ورودي SAFE ، SAP2exSAFE

نویسنده: مهدی داودنبی، سید مهیار لاجوردی

ناشر: نشر علم عمران

سال انتشار: 1381

نوبت چاپ/ ویرایش: دوم

Card image cap

تحليل و طراحي ستون‌ها و ديوارهاي بتن‌آرمه CSICOL

نویسنده: مهدی داودنبی، سید مهیار لاجورد

ناشر: علم عمران

Card image cap

بانک سوالات آزمون محاسبات

نویسنده: نادر فنائی

ناشر: سری عمران

سال انتشار: 1399

نوبت چاپ/ ویرایش: بیست و دوم

Card image cap

آمادگی برای آزمون‌های کارشناسی ارشد، سازه‌های فولادی

نویسنده: نادر فنائی، محمد آهنگر

ناشر: سری عمران

سال انتشار: 1396

نوبت چاپ/ ویرایش: هشتم

Card image cap

آمادگی برای آزمون‌های کارشناسی ارشد، سازه‌های بتنی

نویسنده: نادر فنائی، محسن حیدری، حسین فراهانی

ناشر: سری عمران

سال انتشار: 1398

نوبت چاپ/ ویرایش: یازدهم

Card image cap

آمادگی برای آزمون‌های نظام مهندسی، تحلیل سازه‌ها

نویسنده: نادر فنائی، احمد جوزانی

ناشر: سری عمران

سال انتشار: 1399

نوبت چاپ/ ویرایش: نوزدهم

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم