پروژه تحقیق و توسعه در مورد الگوریتم‌های بهینه ‌سازی سازه

بهینه سازی سازه یک حوزه مهم مرتبط با بهینه سازی و مهندسی سازه است. زمینه بهینه سازی سازه نیز از نظر روش شناسی و ابزار طراحی، حوزه ای است که دستخوش تغییرات سریعی می شود. بنابراین، خلاصه کردن برخی از مسائل معیار برای بهینه سازی سازه بسیار ضروری است. در سالهای اخیر توسعه زیرساخت ها در ایران در حال پیشرفت می باشد. همه ساله هزینه بسیار زیادی صرف ساخت و ساز می شود که مدیریت درست و استفاده بهینه از منابع می تواند این هزینه ها را کاهش دهد. عمده ترین مسئله ای که باعث می شود که هزینه ها کاهش یابد ارائه یک طرح بهینه می باشد. اغلب مهندسان سازه ها را براساس قوانین آئین نامه تحلیل و طراحی می کنند که باعث افزایش هزینه ها می شود. لذا ارائه یک روش جدید که بتواند مصرف مصالح و منابع را کاهش دهد می تواند باعث رشد اقتصادی گردد. لذا قصد داریم روش های فراکاوشی را برای مقاصد بهینه سازی سازه های فولادی و بتنی توسعه نمائیم.

بهینه‌سازی سازه‌ها به دلیل وجود محدودیت‌های فیزیکی که به صورت قید در مسئله ظاهر می‌شوند کار سخت و پیچیده‌ای می‌باشد. به طوری که اکثر روشهای دقیق قادر به حل این مسائل نمی‌باشند. لذا ارائه  روشی که بتواند این مسائل را بهینه سازی کند همچنان یک چالش اساسی می باشد. در این تحقیق قصد داریم از الگوریتم های فراکاوشی برای بهینه سازی سازه‌ها و به کار بردن آنها در هنگام تحلیل و طراحي سازه به منظور کاهش هزينه‌های ساخت و ساز استفاده نمائیم. ابتدا باید مطالعات وسیعی در خصوص تئوری فراکاوشی‌ها صورت گیرد و اطلاعات مورد نیز جهت شبیه‌سازی جمع آوری شود. در مرحله بعد باید روابط اصلی را که مبنای الگوریتم‌ها را تشکیل می‌دهد استخراج و فرمولبندی شوند. سپس با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده چهارچوب فراکاوشی‌ها مشخص و در محیط متلب برنامه نویسی شود. بعد از پیاده سازی الگوریتم آنها را برای حل مسائل دنیای واقعی به خصوص مسائل سازه پیاده سازی می‌کنیم.

اهداف

  • ارائه یک روش فراکاوشی با مقاصد بهینه سازی و  به حداقل رساندن هزینه محاسبات
  • بهینه سازی سازه ها بدون نیاز به اطلاعات مشتق مسئله و کاهش زمان محاسبات
  • انعطاف پذیری روش مذکور برای سازگاری با انواع مسائل مرتبط با حوزه مهندسی عمران

 شرح خدمات طرح

  • استاندارد سازی فرمولهای مورد نیاز و استخراج الگوريتم بر مبنای فرمولاسیون جديد
  • بهینه سازی انواع سازه ها فولادی، بتني و غیره با تحلیل خطي و غیر خطي
  • قابلیت توسعه و استفاده در بهینه سازی انواع پل های فولادی و بتنی
  • استفاده از روش جديد در بهینه سازی سازه ها و به کار بردن آنها در هنگام تحلیل و طراحي سازه به منظور کاهش هزينه های ساخت و ساز

مرحله اول

مطالعه و جمع آوری اطلاعات

مرحله دوم

فرمول بندی و استاندارد سازی معادلات

مرحله سوم

مدلسازی و برنامه نویسی

مرحله چهارم

حل مسائل واقعه ای به علاوه استخراج خروجی پژوهشی

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم