حذف فیلتر
notFound
77

نام پروژه منظریه
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1400
تعداد طبقات 4
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 2500
محل اجرا منظریه
کارفرما آقای علوی
notFound
76

نام پروژه رجایی
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 10000
محل اجرا منطقه 20
کارفرما دولتی
notFound
75

نام پروژه پردیس
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 26000
محل اجرا پردیس
کارفرما دولتی
رسالت
74

نام پروژه رسالت
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 1700
محل اجرا رسالت
کارفرما آقای بیدار
دروس
73

نام پروژه دروس
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1400
تعداد طبقات 8
سیستم سازه ای قاب همگرا
متراژ 2500
محل اجرا دروس
کارفرما آقای علوی
ویلای دماوند
72

نام پروژه ویلای دماوند
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای بتن آرمه
متراژ 500
محل اجرا دماوند
کارفرما دکتر ظفر آسوده
گلشن
71

نام پروژه گلشن
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 9
سیستم سازه ای بتن آرمه
متراژ 7000
محل اجرا خیابان جمهوری
کارفرما آقای عادل زاده
شقایق
70

نام پروژه شقایق
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 11
سیستم سازه ای دیوار برشی
متراژ 7000
محل اجرا بلوار فردوس
کارفرما بنیاد مسکن
فرجام
69

نام پروژه فرجام
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای دیوار برشی بتنی
متراژ 4880
محل اجرا خیابان فرجام
کارفرما آقای قاسم گل بابا
فرمانیه
68

نام پروژه فرمانیه
دسته طراحی لرزه‌ای و نظارت
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 16
سیستم سازه ای اسکلت فلز دوگانه
متراژ 20000
محل اجرا قیطریه
کارفرما آقای تاجیک
شرکت‌های هلدینگ سازیران
مجریان اسکان هزاره سوم

مجریان اسکان هزاره سوم

سقف روف فرم

سقف روف فرم

ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم