سبلان
24

نام پروژه سبلان
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 5
سیستم سازه ای مهاربندی همگرا
متراژ 400
محل اجرا خیابان سبلان
کارفرما خانم نور بخش
لاهیجانی
23

نام پروژه لاهیجانی
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب خمشی
متراژ 1750
محل اجرا تهران-رسالت
کارفرما آقای رضا بیدار
اجرای پروژه مجتمع مسکونی رها
22

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی رها
سال اجرای طرح 1392
تعداد طبقات 9
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 3890
محل اجرا تهران- ولیعصر
کارفرما آقای عباسپور
اجرای پروژه مجتمع مسکونی خرمشهر
21

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی خرمشهر
سال اجرای طرح 1392
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 910
محل اجرا تهران- آزادی
کارفرما آقای آزادی
اجرای پروژه مجتمع مسکونی سرعین
20

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی سرعین
سال اجرای طرح 1392
تعداد طبقات 5
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 850
محل اجرا اردبیل- سرعین
کارفرما آقای مرادنژاد
اجرای پروژه مجتمع مسکونی ارشاد
19

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی ارشاد
سال اجرای طرح 1392
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 760
محل اجرا تهران- جمهوری
کارفرما آقای علیجانی
اجرای پروژه مجتمع مسکونی پاریس
18

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی پاریس
سال اجرای طرح 1392
تعداد طبقات 5
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 790
محل اجرا تهران- جمهوری
کارفرما آقای فرهاد صالحی
اجرای پروژه مجتمع مسکونی شهریار
17

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی شهریار
سال اجرای طرح 1392
تعداد طبقات 8
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 2480
محل اجرا تهران- تالار وحدت
کارفرما آقای موسی زاده
اجرای پروژه مجتمع مسکونی نصرت
16

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی نصرت
سال اجرای طرح 1391
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 780
محل اجرا تهران- توحید
کارفرما آقای ناعمی
اجرای پروژه مجتمع مسکونی فرصت
15

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی فرصت
سال اجرای طرح 1391
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 815
محل اجرا تهران- توحید
کارفرما آقای ناعمی
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم