حذف فیلتر
اجرای پروژه مجتمع مسکونی زند
14

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی زند
سال اجرای طرح 1391
تعداد طبقات 5
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 580
محل اجرا تهران- ولیعصر
کارفرما آقای مینوئی زاده
اجرای پروژه مجتمع مسکونی باستیون
13

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی باستیون
سال اجرای طرح 1391
تعداد طبقات 5
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 520
محل اجرا تهران- ولیعصر
کارفرما آقای عباس خان
اجرای پروژه مجتمع اداری پارمیس 3
12

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع اداری پارمیس 3
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 1230
محل اجرا تهران- حافظ
کارفرما آقای سعادت
اجرای پروژه مجتمع اداری پارمیس 2
11

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع اداری پارمیس 2
سال اجرای طرح 1389
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 1430
محل اجرا تهران- حافظ
کارفرما آقای ناظری و شرکاء
اجرای پروژه مجتمع مسکونی انتظام
10

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی انتظام
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 2450
محل اجرا تهران- منیریه
کارفرما آقای عسکری
اجرای پروژه مجتمع اداری پارمیس 1
9

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع اداری پارمیس 1
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 1010
محل اجرا تهران- حافظ
کارفرما آقای محمدپور
اجرای پروژه مجتمع مسکونی مهدی
8

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی مهدی
سال اجرای طرح 1387
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 1444
محل اجرا تهران- میرداماد
کارفرما آقای کلاهی
اجرای پروژه مجتمع مسکونی قدیم
7

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی قدیم
سال اجرای طرح 1386
تعداد طبقات 5
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 793
محل اجرا تهران- شیخ هادی
کارفرما آقای اقدام نژاد و شرکاء
اجرای پروژه مجتمع مسکونی آتیه 3
6

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی آتیه 3
سال اجرای طرح 1385
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 1100
محل اجرا تهران- جمهوری
کارفرما آقای شیردست
اجرای پروژه مجتمع اداری کسری
5

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع اداری کسری
سال اجرای طرح 1385
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 3215
محل اجرا تهران- حافظ
کارفرما آقای خالق مرادنژاد
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم