حذف فیلتر
طراحی پروژه مجتمع مسکونی امیر آباد
15

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع مسکونی امیر آباد
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 1718
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای بشیر جدی یگانه
طراحی پروژه هتل ایران آستارا
14

نام پروژه طراحی پروژه هتل ایران آستارا
سال اجرای طرح 1387
تعداد طبقات 10
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 10790
محل اجرا گیلان- آستارا
کارفرما بخش خصوصی- آقای وفائی
notFound
13

نام پروژه طراحی پروژه مقبره قوام الدین شیرازی
سال اجرای طرح 1386
تعداد طبقات 0
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 120
محل اجرا فارس- شیراز
کارفرما بخش خصوصی- آقای یگانه
طراحی پروژه مجتمع تجاری یگانه
12

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع تجاری یگانه
سال اجرای طرح 1386
تعداد طبقات 8
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 4300
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای وفائی
طراحی پروژه مجتمع مسکونی جم جمهوری
11

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع مسکونی جم جمهوری
سال اجرای طرح 1386
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 3650
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای شایگان
notFound
10

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع مسکونی روشن پاسداران
سال اجرای طرح 1385
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 3333
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای شایگان
طراحی پروژه هتل آساره
9

نام پروژه طراحی پروژه هتل آساره
سال اجرای طرح 1385
تعداد طبقات 11
سیستم سازه ای بتن آرمه
متراژ 9800
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای وفائی
طراحی پروژه پارکینگ طبقاتی کنترل محاسبات
8

نام پروژه طراحی پروژه پارکینگ طبقاتی کنترل محاسبات
سال اجرای طرح 1384
تعداد طبقات 13
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 12800
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- پارامادان
طراحی پروژه مسجد ولیعصر (عج)
7

نام پروژه طراحی پروژه مسجد ولیعصر (عج)
سال اجرای طرح 1384
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 850
محل اجرا خورموج بوشهر
کارفرما مهندسین مشاور ارگ بم کرمان
طراحی پروژه مجموعه امامزاده هاشم
6

نام پروژه طراحی پروژه مجموعه امامزاده هاشم
سال اجرای طرح 1384
تعداد طبقات 0
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 8400
محل اجرا خورموج بوشهر
کارفرما مهندسین مشاور ارگ بم کرمان
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم