عمده خرابی موجود در ستون‌های فلزی شامل کمانش موضعی و کلی و گسیختگی در محل  درزها و وصله‌ها می‌باشد. این آسیب‌های نیاز به  ستون فولادی را نشان می‌دهد. در شکل  نمونه‌هایی از خرابی ستون‌های فولادی نشان داده شده است.

 

دلایل اصلی خرابی ستون‌های فولادی

1- سطح مقطع کم ستون
2- لاغری بیشتر از حدود مجاز
3- عدم فشردگی مقطع
4- ضعف درجوش ها
5- عدم رعایت اصل تیر ضعیف و ستون قوی
6- زنگ زدگی و خوردگی ستون
7- ایجاد ناحیه متأثر از حرارت بر اثر جوشکاری زیاد
8- خستگی
9- آتش سوزی
در ادامه به روش‌های تقویت ستون فولادی اشاره شده است.

روش‌های مقاوم‌سازی ستون فولادی

1. اضافه نمودن ورق پوششی به بال ستون برای مقاوم‌سازی ستون فلزی

در مقاوم‌سازی فولادی از جمله راه های مقاوم سازی ستون فولادی، اضافه نمودن ورق پوششی به بال ستون می‌باشد. این روش در شکل نشان داده شده است. در این روش با افزایش ضخامت بال از کمانش موضعی بال ستون نیز جلوگیری می‌گردد.

مقاوم‌سازی ستون فولادی با ورق تقویتی بال

2. اضافه کردن ورق موازی با جان ستون و تبدیل مقطع به شکل جعبه ای

اضافه نمودن ورق موازی با جان ستون و تبدیل آن به مقطع جعبه ای منجر به مقاوم‌سازی ستون فولادی می‌شود. این روش در شکل نشان داده شده است. اضافه نمودن ورق موازی با جان ستون، افزایش ممان اینرسی درامتداد موازی با جان را در پی دارد.

مقاوم‌سازی ستون فولادی با ورق تقویتی موازی جان

3. استفاده از ژاکت بتنی ستون فلزی

این روش برای مقاوم سازی مقاطع فولادی باز مانند مقاطع  I  و H  بکار می‌رود. با محصور نمودن ستون فولادی، سختی آن افزایش یافته که این امر موجب بالا رفتن سختی برشی نیز می‌گردد. برای بالا بردن سختی خمشی ستون، باید روکش بتنی ستون فولادی در طبقات مختلف پیوسته باشد.

مقاوم‌سازی ستون فولادی با ژاکت بتنی

ترمیم ستون فلزی خورده شده با استفاده از ژاکت بتنی به عنوان راه حلی موثر توصیه می‌گردد. تقویت ستون فولادی با این روش در برابر آتش‌سوزی نیز مقاومت خوبی خواهند داشت.

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم