حذف فیلتر
مجتمع آموزشی مشکین
22

نام پروژه مجتمع آموزشی مشکین
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 1193
محل اجرا ورامین
کارفرما نوسازی مدارس
اداره راه ترابری ارومیه
21

نام پروژه اداره راه ترابری ارومیه
سال اجرای طرح 1389
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب فولادی ساده
متراژ 2000
محل اجرا ارومیه
کارفرما نوسازی مدارس
مدرسه شهید دستغیب
20

نام پروژه مدرسه شهید دستغیب
سال اجرای طرح 1389
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 1226
محل اجرا دستغیب
کارفرما نوسازی مدارس
هنرستان کار و دانش اندیشه
19

نام پروژه هنرستان کار و دانش اندیشه
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 1700
محل اجرا بوکان
کارفرما نوسازی مدارس
مدرسه کودکان استثنائی عترت
18

نام پروژه مدرسه کودکان استثنائی عترت
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 1735
محل اجرا سلماس
کارفرما نوسازی مدارس
notFound
17

نام پروژه یادبود شهدا
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 2340
محل اجرا تبریز
کارفرما مشاور شوراء
دبیرستان علامه امینی سراب
16

نام پروژه دبیرستان علامه امینی سراب
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 1347
محل اجرا سراب
کارفرما نوسازی مدارس
مدرسه سد علویان
15

نام پروژه مدرسه سد علویان
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 1389
محل اجرا مراغه
کارفرما نوسازی مدارس
مرکز پیش دانشگاهی حضرت معصومه
14

نام پروژه مرکز پیش دانشگاهی حضرت معصومه
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 1410
محل اجرا ترکمن چای
کارفرما نوسازی مدارس
هنرستان زکریایی رازی
13

نام پروژه هنرستان زکریایی رازی
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 1380
محل اجرا میانه
کارفرما نوسازی مدارس
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم