بهسازی با ژاکت فولادی

افزودن ژاکت بتنی یا فولادی شیوه‌ای سنتی‌تر برای ارتقای ستون بتنی مشکل‌دار است. ژاکت فولادی حداقل باید دو تکه باشد، تا ستون موجود را در بر گرفته و به وسیله جوشکاری در محل به هم متصل شود. همچون پوشش‌های FRP، هنگامی که نسبت طول به عرض ستون مستطیلی بسیار زیاد می‌شود، از تأثیر ژاکت کاسته می‌­شود. در این موارد می­‌توان از ژاکت­‌های بیضوی استفاده نمود. گوشه‌­های ستون موجود باید تراشیده شده و لبه­‌های آن صاف شود تا فولاد بتواند از آن بگذرد. درزی میان فولاد و بتن به اندازه حداقل هفت میلی‌متر وجود دارد که با گروت پر می‌­شود. درزی نیز در دو انتهای ستون برای امکان دوران بدون درگیر نمودن ژاکت فولادی فراهم می‌­شود.

بهسازی ستون بتنی با ژاکت فولادی

بهسازی با ژاکت بتنی

ژاکت‌بندی بتنی نسبت به پوشش‌های FRP و فولادی سطح مقطع بزرگتری را ایجاد می‌کند. سطح بتن موجود باید به طور مناسب زبر شود قلاب‌های ۱۳۵ درجه در دور پیچ‌های محصورکننده نیاز است و ممکن است تأمین فضای کافی برای قلاب ضخامت پوشش را تعیین کند.

بهسازی ستون بتنی با ژاکت بتنی

بهسازی با استفاده از پوشش کامپوزیتی FRP

امروزه استفاده از مواد کامپوزیتی FRP یکی از جدیدترین روش‌های تعمیر و تقویت سازه های بتن آرمه محسوب می‌گردد. از این الیاف می‌توان در تمامی مقاطع و اعضا سازه، به ویژه ستون‌ها به منظور افزایش باربری ساختمان استفاده نمود. در ستون های مسلح به الیاف FRP به طورمعمول از الیاف آرامید، شیشه و کربن استفاده می‌شود که الیاف کربن از مقاومت بیشتری نسبت به الیاف شیشه برخوردار هستند. در حقیقت از این الیاف به منظور افزایش قابلیت اعضا جهت تحمل بار بیشتر و بهبود رفتار سازه استفاده می‌گردد. همچنین این روش یکی از مناسب‌ترین شیوه‌های تعمیر و مقاوم‌سازی سازه‌ها به حساب می‌آید. استفاده از این تکنیک مقاوم‌سازی بر روی ستون‌ها به لحاظ اجرا به سه روش تابیدن الیاف، ژاکت و دورپیچ کردن تقسیم می‌گردد.

کاربرد پوشش FRP در ستون‌ها به عنوان یک شیوه ترمیمی مؤثر رواج دارد. ستون‌ها با فایبرهای یک سویه با نوارهای افقی پوشیده می‌شوند، بنابراین محصور شدگی و مقاوم‌سازی برشی مشابه با آنچه به وسیله حلقه‌ها و اسپیرال‌ها در ستونهای دایره‌ای و نیز خاموت ها و کلاف‌ها در ستون‌های مستطیلی حاصل میشد، فراهم می‌گردد. محصورشدگی خصوصیات فشاری بتن را ارتقا داده و درگیری بیشتری برای بهبود طول وصله اتصالات فراهم کرده، در نتیجه تکیه‌گاه جانبی ای برای میلگردهای طولی ستون فراهم می‌کند. اولویت در سلسله مراتب مقاومتی یک سازه داشتن ستون قوی و تیر ضعیف است. در مواردی که سلسله مراتب مقاومتی منجر به ستون ضعیف، تیر قوی شود (که به دلیل احتمال ایجاد یک مکانیزم طبقه نرم مورد پذیرش طراح نیست)، پوشش FRP برای مقاوم‌سازی خمشی تیر نباید مورد استفاده قرار گیرد. نامعلوم بودن سازگاری کرنشی میان FRP و میلگردهای طولی ستون و نیز میان FRP و لایه زیرین، نبود ظرفیت کرنشی قائم در نتیجه کاربرد FRP به عنوان تقویت طولی، مهار ناکافی FRP در دو انتهای ستون و در موقعیت نقاط عطف، این شیوه را نامطلوب می‌نماید.

 

بهسازی ستون‌ها با استفاده از پوشش کامپوزیتی FRP

 

بهسازی ستون‌ها با استفاده از ورق‌های FRP

شرکت‌های هلدینگ سازیران
مجریان اسکان هزاره سوم

مجریان اسکان هزاره سوم

سقف روف فرم

سقف روف فرم

ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم